Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa
           |             Pierwsze mobilne biletomaty w elbląskiej komunikacji            |             Od 1.04.2021 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2, 3, 5            |             Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych 2021            |             Od 1.04.2021 - uruchomienie linii nr 18 (nowej linii "działkowej")            |             Od 1.03.2021 – korekty rozkładu jazdy na liniach nr 12, 13, 15, 17 i 24


mapka

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Gdzie otrzymam EKM na okaziciela?
Na okaziciela czy imienna - którą wybrać?
Czy można przekazać innej osobie imienną EKM?

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Mapka
Cennik
Abonamenty
Karta parkingowa osoby
niepełnosprawnej
Opłaty dodatkowe
Biuro SPP - reklamacje
Regulamin strefy
Podstawa prawna
Pytania i Odpowiedzi

mmpk mobilet polityka bip
Przewoźnicy

OPŁATY DODATKOWE


Osobami upoważnionymi do kontroli wnoszenia opłat są Kontrolerzy SPP, pracownicy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o.

UWAGA – kontroler SPP nie jest upoważniony do pobierania opłat, które można wnosić tylko w Biurze Strefy lub w siedzibie Spółki przy ul. Browarnej 90 (kasa – I piętro).

 

1. W razie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu na MP w SPP pobiera się opłatę

dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2. W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia opłata jest pomniejszona o 40% (co stanowi 30 zł). Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego Zarządzającego SPP kwotą wskazaną w zdaniu poprzedzającym w ww. terminie.

3. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia kontroler SPP i umieszcza je za wycieraczką samochodu.

4. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu od odpowiedzialności, ani od obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów postępowania windykacyjnego, a także nie uprawnia do uiszczenia opłaty dodatkowej według ust. 2. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego – 15 – Poz. 1499

5. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się w przypadku stwierdzenia, że w pojeździe nie wyłożono ważnego biletu parkingowego, abonamentu, karty parkingowej (w przypadku parkowania na miejscach wyznaczonych), identyfikatora systemu płatności mobilnych lub dokumentu uprawniającego do parkowania na MP w SPP bez wniesienia opłaty.

6. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się również za przekroczenie czasu opłaconego parkowania.

7. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w biurze SPP lub na wskazane konto bankowe.

8. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

PAMIETAJ!

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

1) okazania w biurze SPP biletu parkingowego zakupionego w parkomacie w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia;

 

2) po przekroczeniu czasu opłaconego parkowania, opłacenia w dniu wystawienia zawiadomienia lub w przeciągu 7 dni: kwoty stanowiącej wartość opłaty za przedłużone parkowanie, zgodnie z cennikiem SPP, liczonej w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. W przypadku wpłaty dokonanej w dniach następnych czas liczony jest od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny pobierania opłat w danym sektorze w dniu wystawienia zawiadomienia. W przypadku braku dokonania dopłaty w ciągu 7 dni zawiadomienie będzie traktowane jako nieopłacone. W przypadku przekroczonego czasu parkowania niezbędne jest okazanie w BSPP biletu parkingowego, którego czas ważności został przekroczony.

 

3) okazania ważnego identyfikatora „M” lub abonamentu (z wyłączeniem abonamentu typu „O” na okaziciela), uzyskanych przed wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej;

 

4) okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu dla osób niepełnosprawnych;

 

5) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie nie przekraczającym 4 godzin od wystawienia poprzedniego zawiadomienia.