wersja tekstowa
           |             Zmiany na liniach nr 4 i 20            |             Jak przewozić wózek z dzieckiem w komunikacji miejskiej?            |             ePARK - nowa aplikacja do osbługi opłat SPP w ElbląguePARK            |             OD 1.09.2018 - NOWY CENNIK BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


mapka

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy można przekazać innej osobie imienną EKM?
Gdzie mogę doładować elektroniczną portmonetkę?
Ile Elbląskich Kart Miejskich mogę posiadać?

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Mapka
Cennik
Abonamenty
Karta parkingowa osoby
niepełnosprawnej
Opłaty dodatkowe
Biuro SPP - reklamacje
Regulamin strefy
Podstawa prawna
Pytania i Odpowiedzi

mmpk mobilet polityka bip
Przewoźnicy

ABONAMENTY SPP


Wszystkie abonamenty można uzyskać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

 

Identyfikator „M” - dla mieszkańca z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny w obrębie sektora jego zameldowania. Identyfikator „M” wydawany jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zameldowania tymczasowego identyfikator będzie obowiązywał do daty określonej w potwierdzeniu zameldowania tymczasowego. Przy składaniu wniosku o wydanie identyfikatora „M” należy przedstawić:

1) dowód osobisty potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w danym sektorze lub potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

2) dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba ubiegająca się o identyfikator „M” wskazana jest jako właściciel, współwłaściciel pojazdu, zastawca lub odpowiedni dokument potwierdzający tytuł do władania pojazdem, a w szczególności:

a) umowę leasingu pojazdu

b) umowę użyczenia pojazdu służbowego.

 

Wzór wniosku o wydanie identyfikatora

 

Abonament „G” - z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny w obrębie jednego

sektora wydawany między innymi dla podmiotów gospodarczych i instytucji oraz

zatrudnionych w nich osób.

 

Abonament „A” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach

SPP.

1) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

oraz posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej będące właścicielami

pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie

rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie

umowy leasingu mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 95% w cenie:

miesięczny - 4,00 zł, kwartalny – 10,50 zł, półroczny – 20,00 zł.

2) Osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt. 1) posiadające kartę parkingową osoby

niepełnosprawnej będące właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone

jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi

pojazdami na podstawie umowy leasingu mają prawo do wykupu abonamentu typu A

z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 16,00 zł, kwartalny – 42,00 zł, półroczny –

80,00 zł.

3) Rodzice i opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia posiadających

kartę parkingową oraz orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem o konieczności stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji lub posiadający znaczny stopień niepełnosprawności mają prawo do wykupu

abonamentu typu A z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 16,00 zł, kwartalny – 42,00

zł, półroczny – 80,00 zł. Bonifikata przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym

będących właścicielami pojazdu lub dysponujących tymi pojazdami na podstawie umowy

leasingu.

4) W przypadku korzystania z bonifikaty kierowca zobowiązany jest do wyłożenia

w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu równocześnie abonamentu oraz

karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

 

Wzór wniosku o wydanie abonamentu A z bonifikatą dla osób niepełnosprawnych

 

Abonament „O” – na okaziciela, nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu,

ważny jest we wszystkich sektorach SPP.