100

Ogólna - sklep 120

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
45
45
55
Soboty
0 3 23
45
45
55
Niedziele
0 3 23
45
45
55
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi