100

Królewiecka - skrzyżowanie 172

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
39
39
49
Soboty
0 3 23
39
39
49
Niedziele
0 3 23
39
39
49
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi