100

12 Lutego 2 93

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
34
04a
34
44
Soboty
0 3 23
34
04a
34
44
Niedziele
0 3 23
34
04a
34
44

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi