8

Al. Odrodzenia - przedszkole 24

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
15
47
23
59
30
07
42
17
52
37
12
47
22
57
32
07
42
34
07
47
27
12
43
52
02
17
Soboty
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
47
22
59
30
07
42
17
52
37
12
47
22
57
32
07
42
34
07
47
27
12
45
22
52
02
17
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi