8

Uczelnia - WZLoty 320

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
6 15
55
09
Soboty
6 15
55
09
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi