15

Łęczycka - Wyżynna 196

Kierunek: Dębowa - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
38
26
09
58
48
53
58
58
58
48
50
40
28
18
18
Soboty
8 9 15 16
06
53
48
06
53
48
Niedziele
8 9 10 15 16
56
43
38
56
48
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi