6

Stagniewo - POD 248

Kierunek: Skrzydlata - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 22
19
10
08
36
14
09
49
20
22
21
25
28
20
43
Soboty
6 7 9 10 12 13 16 19 21
09
09
06
46
19
17
18
19
12
Niedziele
6 7 9 10 12 13 16 19 21
09
09
06
46
19
17
18
19
12
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi