6

Stagniewo - skrzyżowanie 247

Kierunek: Skrzydlata - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 22
18
09
07
35
13
08
48
19
21
20
24
27
19
42
Soboty
6 7 9 10 12 13 16 19 21
08
08
05
45
18
16
17
18
11
Niedziele
6 7 9 10 12 13 16 19 21
08
08
05
45
18
16
17
18
11
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi