6

Stagniewo 558

Kierunek: Skrzydlata - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 22
17
08
06
34
12
07
47
18
20
19
23
26
18
41
Soboty
6 7 9 10 12 13 16 19 21
07
07
04
44
17
15
16
17
10
Niedziele
6 7 9 10 12 13 16 19 21
07
07
04
44
17
15
16
17
10
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi