22

Grunwaldzka - hotel 160

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 16 17 18
29
39
47
37
11
19
27
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi