22

Bema - Mickiewicza 177

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 16 17 18
25
35
43
33
07
15
23
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi