22

Łęczycka - Wyżynna 195

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 16 17 18
22
32
40
30
04
12
20
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi