22

Łęczycka 211

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 16 17 18
21
31
39
29
03
11
19
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi