22

Rawska - Dąbrowskiego 213

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 16 17 18
20
30
38
28
02
10
18
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi