22

Rawska - kościół 218

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 16 17 18
19
29
37
27
01
09
17
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi