22

Grunwaldzka - RDP 224

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 15 17 18
16
26
34
24
58
06
14
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi