22

Gronowo - sklep 2631

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7
24
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi