22

Gronowo - osiedle 503

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7
23
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi