22

Sierpin - wieś 297

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
6 7 8 14 15 16 17
01
06
10G.
08
39
48
56

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi