22

Przezmark - osiedle 295

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 7 8 14 15 16 17
59
04
08G.
06
37
46
54

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi