22

Przezmark 265

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 7 8 14 15 16 17
57
02
06G.
04
35
44
52

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi