22

Przezmark 625

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 7 8 14 15 16 17
56
01
05G.
03
34
43
51

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi