22

Gronowo - skrzyżowanie 288

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 13 15 16 17
48
53
57G.
55
26
35
43

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi