22

Gronowo - szkoła 268

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 13 15 16 17
47
52
56G.
54
25
34
42

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi