22

Gronowo - sklep 263

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
13 15
52
23
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi