22

Gronowo - osiedle 504

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
12 13 15
40
51
22
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi