19

Skrzydlata - pętla 350

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
00
30
55
32
00
44
06
55
10
22
34
04
33
05
38
05
42
15
45
20
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi