20

Bielany - wodociągi 189

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 10 12 13 15 16 17 19 22
02
18
29
35
22
05
21
18
37
55
25
56
Soboty
6 7 9 15 16 19
13
38
05
13
28
20
Niedziele
7 9 10 15 16 17
53
06
27
33
46
59
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi