20

Dąbrowa 207

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
4 6 7 8 10 12 13 15 16 17 19 22
57
13
24
30
17
00
16
13
32
50
20
51
Soboty
6 7 9 15 16 19
08
33
00
08
23
15
Niedziele
7 9 10 15 16 17
48
01
22
28
41
54
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi