20

Milejewo - lecznica 184

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7 11 19
12
48
08
Soboty
7
21
Niedziele
10
10
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi