20

Majewo 521

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7 11 19
10
46
06
Soboty
7
19
Niedziele
10
08
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi