20

Majewo 5211

Kierunek: Majewo
Dni robocze
7 11 18
09
36
58
Soboty
7
14
Niedziele
10
00
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi