20

Milejewo - POM 231

Kierunek: Majewo
Dni robocze
4 5 8 9 13 15 16 17 22
44
49
17
59
03
01
17
29
39
Soboty
5 8 14 16 18
53
39
49
04
59
Niedziele
7 8 15 16 17
29
42
09
22
35
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi