20

Milejewo - Urząd Gminy 597

Kierunek: Majewo
Dni robocze
9 13
58
02
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi