20

Milejewo - policja 239

Kierunek: Majewo
Dni robocze
4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 18 22
42
47
02m
15
47o
29m
51o
59
15
27
51m
37
Soboty
5 7 8 14 16 18
51
07m
37
47
02
57
Niedziele
7 8 9 15 16 17
27
40
53m
07
20
33

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi