20

Jagodnik 208

Kierunek: Majewo
Dni robocze
4 5 6 8 9 11 12 14 16 17 18 22
38
43
58m
11
43o
25m
47o
55
11
23
47m
33
Soboty
5 7 8 14 15 18
47
03m
33
43
58
53
Niedziele
7 8 9 15 16 17
23
36
49m
03
16
29

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi