20

Hetmańska 2 99

Kierunek: Majewo
Dni robocze
4 5 6 7 9 11 12 14 15 17 18 22
20
25
40m
53
25o
07m
29o
37
41j
05
29m
15
Soboty
5 6 8 14 15 18
29
45m
15
25
40
35
Niedziele
7 8 9 14 15 17
05
18
31m
45
58
11

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

j - kurs przez Jagodnik(wieś)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi