20

Grunwaldzka - ELZAM 158

Kierunek: Majewo
Dni robocze
4 5 6 7 9 11 12 14 15 17 18 22
18
23
38m
51
23o
05m
27o
35
39j
03
27m
13
Soboty
5 6 8 14 15 18
27
43m
13
23
38
33
Niedziele
7 8 9 14 15 17
03
16
29m
43
56
09

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

j - kurs przez Jagodnik(wieś)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi