9

Sulimy (EPT) 813

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
45
19
48
50
50
21
57
30
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi