9

Jana Pawła II (Kwiatkowskiego) 814

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
44
18
47
49
49
20
56
29
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi