9

Kwiatkowskiego 821

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
43
17
46
47
45
18
54
25
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi