9

Kwiatkowskiego 821

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
43
17
46
48
48
19
55
28
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi