9

Kwiatkowskiego (Jednostka Wojskowa) 820

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
42
16
45
47
47
18
54
27
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi