100

Grunwaldzka - hotel 160

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 4
27
17
Soboty
0 4
27
17
Niedziele
0 4
27
17
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi