100

Grunwaldzka - hotel 161

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 4
18
08
Soboty
0 4
18
08
Niedziele
0 4
18
08
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi