100

12 Lutego 1 92

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 1 3 4
15
00a
25a
05
Soboty
0 1 3 4
15
00a
25a
05
Niedziele
0 1 3 4
15
00a
25a
05

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi