100

Nad Jarem 167

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 3
06
56
Soboty
0 3
06
56
Niedziele
0 3
06
56
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi