100

Ogólna - Broniewskiego 122

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 3
05
55
Soboty
0 3
05
55
Niedziele
0 3
05
55
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi