Kierunek:
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi